Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UEL.2016 nr 19) informujemy:

1. Kto przetwarza Twoje dane?

TOPQ Bucior Bukowski Sp. J.
ul. Geodetów 21A, 80-298 Gdańsk

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług związanych z realizacją prowadzonej działalności. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy (zamówienia)
  • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Topq Bucior Bukowski Sp.J.
  • prowadzenie działań marketingowych
  • dochodzenie roszczeń
  • archiwizacja
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej.

4. Komu udostępniamy Twoje dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne nam świadczą, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe oraz inni podwykonawcy zewnętrzni. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

5. Jak możesz się z nami skontaktować?

Wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@topq.pl dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.